مجید زارعی
گرافیست
مجید زارعی متولد 1348 همدان . شروع فعالیت از سال 1358 با نقاشی روی سرامیک . شروع کار کاشی سازی هفت رنگ از سال 1370 تا کنون در دو رشته هفت رنگ خشتی سنتی و نقاشی روی کاشی. دریافت لوح تقدیر در سال 1383 از استاندار وقت بعنوان هنرمند پیشکسوت و چندین تقدیر نامه از سازمان صنایع دستی. کاشی کاری دهها مسجد و مدرسه و ... در داخل و خارج از استان و چندین تابلوی نقاشی در سبکهای مختلف .